خانه شناور 5.5 میلیون دلاری، میامی

99/05/25
خانه شناور 5.5 میلیون دلاری، میامی

جالبترین ویژگی آن در مقایسه با سایر خانه های شناوری که تا به حال دیده ایم، پایه ها و ستون های هیدرولیکی آن است. این ستون ها را می توان برای تثبیت خانه تا عمق 6 متری مستقر کرد یا آن ها را از خط آب بالاتر برد تا از برخورد امواج جلوگیری شود و میزان تعمیر و نگهداری پوسته آن کاهش یابد. این شرکت همچنین اظهار می کند که این خانه تحمل مقاومت در برابر طوفان های شدید رده چهارم تا 250 کیلومتر بر ساعت را دارد.