تاریخچه آوانگارد

سال ۱۳۷۰

ساخت واحدهای تجاری واقع در بازار آهن شادآباد

سال ۱۳۷۵

ساخت مجتمع بهاران واقع در بازارآهن شادآباد

سال ۱۳۸۵

افتتاح بازار مبل پاسارگاد

سال ۱۳۸۷

ساخت بازار استیل فتح

سال ۱۳۸۸

افتتاح بازار مبل خلیج فارس

سال ۱۳۹۰

افتتاح بازار ابزار آلات و لوله و اتصالات پارسیان

سال ۱۳۹۱

افتتاح فاز ۱ بازار مبل کاسپین

سال ۱۳۹۳

افتتاح فاز ۲ بازار مبل کاسپین

سال ۱۳۹۸

ساخت پروژه مسکونی آوانگارد ولنجک

سال ۱۳۷۰
سال ۱۳۷۵
سال ۱۳۸۵
سال ۱۳۸۷
سال ۱۳۸۸
سال ۱۳۹۰
سال ۱۳۹۱
سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۸

چشم انداز

گروه ساختمانی آوانگارد در نظر دارد به عنوان پیشرو در صنعت ساخت و ساز در زمینه های مختلف اعم از تجاری و مسکونی با همکاری معماران و مهندسین تراز اول و به کارگیری مصالح با کیفیت قدمی در راستای ارتقای سبک زندگی مشتریان و تحقق رویای مشتریان برای داشتن خانه ای که بتوان زندگی باکیفیت را در آن تجربه کرد بردارد.